ГоловнаПро центрСтатут
 Версія для друку

Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби України
з надзвичайних ситуацій
08.05.2013 № 211

(у редакції наказу Державної
служби України з надзвичайних ситуацій
21.06.2019 № 366)
 

  

СТАТУТ
МОБІЛЬНОГО РЯТУВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

 (нова редакція)

Ідентифікаційний код 33945453

 Київ 2019

1. Загальні положення

2. Структура МРЦ ШР ДСНС України

3. Принципи і мета діяльності МРЦ ШР ДСНС України

4. Права та обов’язки МРЦ ШР ДСНС України

5. Основні завдання та функції МРЦ ШР ДСНС України

6. Порядок організації чергування, проведення аварійно-рятувальних робіт

7. Майно МРЦ ШР ДСНС України та фінансування

8. Управління (керівництво) МРЦ ШР ДСНС України

9. Порядок комплектування, соціальні права та гарантії працівників МРЦ ШР ДСНС України

10. Ліквідація і реорганізація МРЦ ШР ДСНС України

11. Порядок внесення змін до Статуту


1. Загальні положення

1.1. МОБІЛЬНИЙ РЯТУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (далі – МРЦ ШР ДСНС України) заснований на державній власності та належить до сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. МРЦ ШР ДСНС України є правонаступником Державного підприємства «Мобільний рятувальний центр ДСНС України» (ідентифікаційний код 33791092).

МРЦ ШР ДСНС України є аварійно-рятувальним підрозділом центрального підпорядкування, що входить до складу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

1.2. Найменування МРЦ ШР ДСНС України:

українською мовою:

повне – Мобільний рятувальний центр швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

скорочене – МРЦ ШР ДСНС України;

англійською мовою:

повне – Mobile Rescue Center of SES of Ukraine;

скорочене – MRC;

відповідно до міжнародного реєстру INSARAG:

повне – Mobile Rescue Center of Ukraine;

скорочене – MRC Ukraine.

1.3. Місцезнаходження: вул. Вишгородська, 150, м. Київ, Україна, 04114.

1.4. МРЦ ШР ДСНС України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МВС та ДСНС, іншими нормативно-правовими актами України, керівними принципами і методологією проведення міжнародних пошуково-рятувальних операцій (International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG), а також цим Статутом.

1.5. МРЦ ШР ДСНС України підпорядкований Голові ДСНС.

1.6. МРЦ ШР ДСНС України призначений для виконання заходів щодо захисту населення та територій у разі виникнення пожеж, небезпечних подій та надзвичайних ситуацій (далі – НС) техногенного, природного і воєнного характеру, запобігання та реагування на їх виникнення, участі у заходах територіальної оборони і антитерористичної діяльності, а також у міжнародних рятувальних операціях.

1.7.  МРЦ ШР ДСНС України виконує завдання, пов’язані з рятуванням життя та охороною здоров’я людей і збереженням довкілля.

1.8.  МРЦ ШР ДСНС України є державною аварійно-рятувальною службою, яку створено на професійній основі, засновано на принципах єдиноначальності, централізації управління, статутної дисципліни, особистої відповідальності особового складу.

1.9.  МРЦ ШР ДСНС України має право укладати договори та угоди,  бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до вимог чинного законодавства України. МРЦ ШР ДСНС України не несе відповідальності за зобов’язаннями ДСНС, відповідно ДСНС не несе відповідальності за зобов’язаннями МРЦ ШР ДСНС України.

1.10. За організаційно-правовою формою господарювання МРЦ ШР ДСНС України є державною організацією і заснований на державній власності. Діяльність МРЦ ШР ДСНС України здійснюється на некомерційній основі, не є підприємницькою і не ставить за мету отримання прибутку.

1.11. Участь МРЦ ШР ДСНС України в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях, утворення будь-яких спільних підприємств за його участю, створення філій та представництв заборонено.

1.12.  МРЦ ШР ДСНС України є юридичною особою.

1.13.  МРЦ ШР ДСНС України є бюджетною установою, що утримується за рахунок коштів Державного бюджету України, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби України, валютні рахунки в установах банків України за дозволом ДСНС, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

1.14. Залучення МРЦ ШР ДСНС України до ліквідації НС техногенного і природного характеру та окремих їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних, спеціальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

1.15. З метою підвищення ефективності виконання покладених на МРЦ ШР ДСНС України завдань і оптимізації управління пошуково-рятувальними та аварійно-рятувальними силами координацію діяльності МРЦ ШР ДСНС України здійснює структурний підрозділ апарату ДСНС у сфері реагування.

1.16. Особовий склад МРЦ ШР ДСНС України складається з осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які комплектуються на контрактній основі, та працівників.

1.17. Соціальний і правовий захист осіб рядового і начальницького  складу служби цивільного захисту, працівників, пенсіонерів з числа рятувальників, зокрема інвалідів, сімей рятувальників МРЦ ШР ДСНС України здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

1.18. Особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які відповідно до своїх службових та посадових обов’язків залучаються до ліквідації НС, надається медична допомога та медико-психологічна реабілітація згідно з чинним законодавством.

 

2. Структура МРЦ ШР ДСНС України

2.1. Робота МРЦ ШР ДСНС України організовується за територіальним принципом. Вирішення покладених на МРЦ ШР ДСНС України завдань забезпечує його керівництво.

2.2. Дислокацію, організаційну структуру, штат МРЦ ШР ДСНС України за поданням його начальника, погодженням із заінтересованими структурними підрозділами апарату ДСНС затверджує Голова ДСНС.

2.3. Структура МРЦ ШР ДСНС України складається з керівництва, управління, основних підрозділів (аварійно-рятувальні; спеціальних робіт; телекомунікацій та інформаційних технологій) та підрозділів забезпечення (автотранспортні; ремонтні; обслуговування; господарські; охорони здоров’я; контрольно-технічний пункт).

2.4. МРЦ ШР ДСНС України забезпечує:

постійну готовність до реагування на НС, виконання зобов’язань України щодо участі у складі міжнародних рятувальних сил, ліквідацію наслідків НС техногенного, природного та воєнного характеру в мирний час та в умовах особливого періоду, а також тих, що пов’язані із терористичними актами, виявленням вибухонебезпечних предметів (далі – ВНП) у визначеній зоні відповідальності;

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, що вимагають застосування спеціального оснащення, рятувальних технологій і застосування пошукових собак;

участь у виконанні пожежних, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, постійне та обов’язкове аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі об’єктів, окремих територій, а також підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, на яких існує небезпека виникнення НС природного чи техногенного характеру.

 

3. Принципи і мета діяльності МРЦ ШР ДСНС України

3.1. Принципами діяльності МРЦ ШР ДСНС України є:

пріоритетність завдань, пов’язаних із рятуванням життя і охороною здоров’я людей;

ефективне і комплексне використання наявних сил і засобів, призначених для організації запобігання НС і реагування на них;

забезпечення постійної готовності до оперативного реагування на НС на всій території України як у мирний час, так і в умовах особливого періоду;

забезпечення високого рівня професіоналізму особового складу, зміцнення дисципліни, створення необхідних умов для несення служби;

взаємодія з іншими органами управління та підрозділами ДСНС.

3.2. Метою діяльності МРЦ ШР ДСНС України є:

запобігання виникненню НС, мінімізація їх наслідків та захист населення і територій;

невідкладне реагування і ліквідація НС та їх наслідків;

виконання пошукових спеціальних та інших невідкладних робіт у зоні відповідальності;

локалізація зон впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф;

забезпечення комплексного обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування об’єктів і територій, що знаходяться в зоні відповідальності МРЦ ШР ДСНС України.

 

4. Права та обов’язки МРЦ ШР ДСНС України

4.1. МРЦ ШР ДСНС України має право:

одержувати вичерпну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на МРЦ ШР ДСНС України завдань, зокрема про об’єкти, обладнання та технологічні установки, на яких проводяться пошукові, аварійно-рятувальні, спеціальні та інші невідкладні роботи у разі виникнення НС;

обстежувати об’єкти і території, що обслуговуються МРЦ ШР ДСНС України з метою профілактики виникнення аварій та НС;

безперешкодного доступу особового складу МРЦ ШР ДСНС України на об’єкти і території з метою виконання робіт, пов’язаних з ліквідацією наслідків НС;

вимагати від осіб, які перебувають у зоні НС, додержання правил, запроваджених установленими заходами безпеки;

залучати у разі виникнення НС у встановленому порядку необхідних спеціалістів, зокрема з науково-дослідних установ та закладів освіти, для надання консультацій з питань проведення пошукових та аварійно-рятувальних, спеціальних робіт тощо;

вимагати від посадових осіб здійснення заходів щодо ліквідації наслідків НС, захисту населення і територій, припиняти дії, що перешкоджають підрозділам МРЦ ШР ДСНС України виконувати поставлені завдання;

проводити під час ліквідації наслідків НС документування, кіно- відеозйомку, фотографування і звукозапис;

використовувати в установленому ДСНС порядку, зокрема на   договірних засадах, засоби зв’язку, транспорту та інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій для рятування людей і ліквідації наслідків НС, доставки особового складу і спеціального оснащення на постраждалі (ушкоджені) об’єкти і території;

подавати керівникам підприємств, установ та організацій, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо покращення протиаварійного стану об’єктів і територій та усунення виявлених порушень вимог безпеки життєдіяльності працюючих і населення;

за запрошенням брати участь у роботі комісій із розслідування причин виникнення НС та інцидентів, пов’язаних з ВНП, під час проведення піротехнічних робіт та очищення місцевості від ВНП (у межах компетенції);

здійснювати закупівлю вибухових матеріалів (з дозволу ДСНС) та забезпечувати їх зберігання відповідно до норм, визначених законодавством;

отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів та використовувати в установленому законодавством порядку кошти, подарунки, пожертви, благодійні внески, матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо);

отримувати матеріально-технічну допомогу для забезпечення проведення аварійно-рятувальних та інших робіт, піротехнічних робіт та очищення місцевості від ВНП від міжнародних організацій, установ, країн-донорів;

надавати за договорами на платній основі додаткові послуги, що не суперечать та не заважають основній діяльності МРЦ ШР ДСНС України. Перелік додаткових послуг, умови їх надання та порядок використання одержаних за надання цих послуг коштів визначаються чинним законодавством;

брати участь у роботі комісій із розслідування причин виникнення НС та розроблення заходів щодо їх запобігання.

За згодою ДСНС  МРЦ ШР ДСНС України має право:

брати участь у діяльності міжнародних організацій та установ за профілем своєї діяльності;

вступати в міжнародні організації, підтримувати прямі міжнародні зв’язки, брати участь у міжнародних проектах, навчаннях, а також проводити міжнародну діяльність в інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права;

ввозити на територію України та вивозити за її межі в установленому законодавством України порядку матеріали, обладнання та іншу техніку, необхідну для ведення основної діяльності та виконання функцій, визначених цим Статутом;

надавати майно в оренду згідно з чинним законодавством;

здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у межах чинного законодавства України.

4.2. До обов’язків МРЦ ШР ДСНС України належать:

організація функціонування МРЦ ШР ДСНС України в режимі    постійної готовності до виконання необхідного комплексу пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах НС або загрози її виникнення на всій території України;

визначення разом із відповідними місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування складу та обсягів, рівня оснащення, місць розташування сил і засобів, призначених для ліквідації НС;

підтримання взаємодії з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності під час проведення пожежних, пошукових та аварійно-рятувальних робіт, координації дій під час використання залучених сил і засобів інших аварійно-рятувальних служб;

узагальнення даних про стан небезпечності об’єктів підвищеної небезпеки, територій, що ним обслуговуються;

участь в утилізації та знищенні ВНП (у межах компетенції);

ведення бази даних виконання піротехнічних робіт та розмінування і бази даних забруднених територій та виконання піротехнічних робіт у межах закріпленої зони відповідальності;

участь у визначенні рівнів ризику за можливими наслідками НС під час експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки;

участь в оцінці стану готовності об’єктів, що обслуговуються МРЦ ШР ДСНС України, до проведення робіт з ліквідації НС та їх наслідків, виконання заходів щодо посилення їх протиаварійного захисту і підвищення ступеня підготовленості персоналу об’єктів до дій в умовах НС;

виконання пошукових, аварійно-рятувальних та спеціальних робіт, які потребують спеціальної кваліфікації і застосування газо-, димозахисних апаратів та інших спеціальних технічних засобів, якими користується особовий склад МРЦ ШР ДСНС України;

постійне підтримання високого рівня професіоналізму особового складу МРЦ ШР ДСНС України для проведення пожежних, пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС;

створення тридобового запасу матеріально-технічних резервів для забезпечення проведення в автономному режимі пошукових, аварійно-рятувальних, спеціальних та інших невідкладних робіт;

розроблення заходів щодо підвищення безпеки життєдіяльності населення і зменшення збитків у разі виникнення НС;

створення дієвого кадрового резерву з метою оперативного комплектування штатних посад осіб рядового і начальницького складу;

забезпечення збереження інформації про державну та службову таємницю, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків;

дотримання фінансово-бюджетної дисципліни, своєчасна сплата   податків і зборів (обов’язкових платежів) згідно із законодавством України;

ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної, податкової і статистичної звітності, дотримання бюджетного законодавства;

забезпечення зберігання медичного та матеріально-технічного майна госпіталю, проведення профілактично-регламентних робіт, освіження лікарських засобів, підтримання постійної готовності госпіталю для    виконання завдань за призначенням під час ліквідації медико-санітарних наслідків НС або проведення тренувальних занять;

розгортання і забезпечення функціонування мобільного госпіталю з метою надання кваліфікованої та окремих видів спеціалізованої медичної допомоги постраждалому населенню та рятувальникам в осередках НС і з гуманітарною метою згідно з чинним законодавством;

пошук і рятування життя людей у зоні виникнення НС, надання  особовим складом МРЦ ШР ДСНС України допомоги постраждалим громадянам на місці виникнення НС, зокрема всіх видів домедичної допомоги особам, які перебувають у небезпечному для життя й здоров’я стані;

забезпечення заходів щодо організації та виконання вимог з безпеки дорожнього руху;

залучення мобільного госпіталю для надання хворим кваліфікованої та окремих видів спеціалізованої медичної допомоги на замовлення юридичних  та фізичних іноземних осіб на договірній основі;

забезпечення функціонування мобільного комплексу життєзабезпечення потерпілих;

обмін оперативною інформацією з іноземними партнерами;

направлення (відрядження) спеціалістів для участі у проведенні  аварійно-рятувальних робіт по всій території України та за її межами, зокрема на підставі міжнародних угод про взаємодопомогу або виконання інших зобов’язань, передбачених законодавством України;

транспортна доставка по території та за межі України гуманітарних та інших вантажів, спеціалістів рятувальних підрозділів відповідно до чинних угод про взаємодопомогу, інших зобов’язань, а також на звернення іноземних держав;

постійне та обов’язкове аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі окремих територій, а також підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, на яких існує небезпека виникнення НС природного чи техногенного характеру;

здійснення спеціальних робіт під час ліквідації НС та перевезення гуманітарних вантажів;

проведення підводно-технічних, підводно-пошукових робіт і робіт з підводного розмінування;

проведення піротехнічних робіт та очищення місцевості від ВНП;

участь в організації забезпечення безпеки населення під час проведення масових заходів.

 

5. Основні завдання та функції МРЦ ШР ДСНС України

5.1. Основними завданнями МРЦ ШР ДСНС України є:

проведення під час виникнення НС на об’єктах і територіях аварійно-рятувальних, пошуково-рятувальних, спеціальних та відновлювальних робіт, участь у здійсненні заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення під час виникнення НС, а також надання населенню допомоги в умовах низьких температур за рішенням ДСНС;

виконання робіт із запобігання виникненню та мінімізації наслідків НС;

здійснення заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення НС техногенного, природного та воєнного характеру в мирний час та в умовах особливого періоду, а також тих, що пов’язані із терористичними актами, ліквідації їх наслідків;

постійне та обов'язкове аварійно-рятувальне обслуговування об’єктів і територій, що знаходяться в зоні відповідальності МРЦ ШР ДСНС України.

5.2. Основними функціями МРЦ ШР ДСНС України є:

забезпечення готовності до дій за призначенням;

обов’язкове та першочергове виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню НС техногенного та природного характеру, мінімізацію їх негативних наслідків, загибелі людей;

обмін досвідом фахівців аварійно-рятувальної справи, а також працівників, зайнятих у сфері захисту публічної безпеки, здійснення комплексу заходів з піротехнічних робіт у системі ДСНС на всій території держави;

реагування на особливо небезпечні прояви НС в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, затоплень, радіаційно-хімічного забруднення та біологічного зараження тощо;

участь під час ліквідації НС у заходах з евакуації населення з районів (місць), зон можливого впливу наслідків НС і розміщення його у безпечних районах (місцях);

надання, з використанням спеціальних аварійно-рятувальних засобів, оперативної допомоги населенню у разі порушення нормальних умов життєдіяльності та інших ситуацій, які загрожують їхньому життю і здоров’ю або можуть завдати матеріальних збитків;

взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності під час проведення пошукових, аварійно-рятувальних, спеціальних та інших невідкладних робіт;

проведення піротехнічних робіт, пов’язаних із знешкодженням ВНП, що залишилися на території України після війн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються в терористичних цілях), крім територій, наданих для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових закладів освіти, підприємств та організацій Збройних Сил України, інших військових формувань;

здійснення комплексу заходів щодо очищення забруднених територій від ВНП, а саме:

проведення нетехнічного та технічного обстеження;

маркування місцевості, складання топографічних карт небезпечних територій;

практичне виконання заходів щодо очищення місцевості від ВНП (ручне, механічне та з використанням мінно-розшукових собак);

виявлення, знешкодження, підйом, транспортування та знищення ВНП;

здійснення контролю якості очищення місцевості від ВНП;

проведення заходів передачі очищених територій місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування;

проведення заходів щодо інформування та навчання населення ризикам від ВНП;

розробка стандартних оперативних процедур відповідно до міжнародних і національних стандартів з очищення місцевості від ВНП;

проведення спільних навчань з питань очищення місцевості від ВНП та виконання піротехнічних робіт з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо дій у разі виявлення ВНП.

виконання завдань і заходів радіаційного, хімічного захисту населення і територій;

проведення рятувальних та відновлювальних робіт, які виникли  внаслідок стихійного лиха (землетрусів, буревіїв, зсувів ґрунту, обвалів, сельових потоків, повені, снігових заметів, обледеніння тощо);

рятування людей, які постраждали внаслідок аварій та катастроф на автомобільному, залізничному, водному, повітряному транспорті, а також внаслідок аварій на трубопроводах;

проведення рятувальних та відновлювальних робіт, які виникли  внаслідок аварій та катастроф на промислових об’єктах усіх галузей народного господарства;

проведення радіаційної, хімічної розвідки в зонах радіаційного та хімічного забруднення, а також на маршрутах висування до них;

проведення локалізації осередків хімічного та радіаційного забруднення;

прогноз та оцінка можливої радіаційної, хімічної обстановки в районі можливих дій підрозділів МРЦ ШР ДСНС України;

доставка особового складу та техніки до місць виконання аварійно-рятувальних робіт;

забезпечення готовності об’єктів і територій, що ними обслуговуються, до проведення робіт з ліквідації НС;

організація ремонту та технічного обслуговування аварійно-рятувальних засобів;

проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт щодо оперативної локалізації і ліквідації наслідків НС;

проведення у разі необхідності (або за зверненням інших держав) розмінування території за кордоном, відрядження спеціалістів відповідно до угод про взаємодопомогу, виконання інших зобов’язань;

проведення аварійно-рятувальних робіт на водних об’єктах;

зміцнення або завалення конструкцій, будівель і споруд, що загрожують обвалом і перешкоджають безпечному руху і веденню аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

забезпечення у разі необхідності аварійною електроенергією лікувальних закладів, шкіл, дитсадків, об’єктів промисловості, установ громадського користування та інших об’єктів;

пропаганда у сфері захисту населення і територій від НС та участь у підготовці працівників підприємств, установ, організацій і населення до дій в умовах НС;

розроблення заходів щодо підвищення безпеки життєдіяльності населення і зменшення збитків у разі виникнення НС та їх практична реалізація;

постійне та обов’язкове аварійно-рятувальне обслуговування об’єктів і територій, що знаходяться в зоні відповідальності МРЦ ШР ДСНС України;

оцінка стану готовності об’єктів, що ним обслуговуються, до проведення робіт з ліквідації НС та їх наслідків, виконання заходів щодо посилення їх протиаварійного захисту і підвищення ступеня підготовленості персоналу об’єктів до дій в умовах НС;

участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення НС та розроблення заходів щодо їх запобігання, розроблення та виконання загальнодержавних, регіональних і міжвідомчих цільових програм попередження НС і підвищення рівня техногенної безпеки;

здійснення відомчої реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку, проведення технічного контролю транспортних засобів і профілактика щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам;

здійснення заходів із медичного забезпечення (лікувально-профілактичні, санітарно-гігієнічні заходи, медичне постачання, санітарно-курортне лікування та медико психологічна реабілітація) осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та рятувальників відповідно до чинного законодавства;

здійснення підбору особового складу МРЦ ШР ДСНС України  відповідно до кваліфікаційного рівня та за станом здоров’я, придатного до роботи за фахом;

організація раціонального використання, експлуатація транспортних засобів, обладнання та майна МРЦ ШР ДСНС України;

організація експлуатації, ремонту будівель і споруд, а також цільове використання нерухомого майна МРЦ ШР ДСНС України;

організація та забезпечення у межах повноважень виконання завдань з безпеки дорожнього руху, забезпечення проведення технічного контролю транспортних засобів МРЦ ШР ДСНС України.

5.3. МРЦ ШР ДСНС України бере участь у:

розробленні та погодженні планів реагування на НС на об’єктах і територіях;

ліквідації наслідків НС та наданні допомоги населенню під час здійснення заходів територіальної оборони та антитерористичних операцій;

організації та проведенні заходів контролю якості виконання операцій з очищення місцевості від ВНП та піротехнічних робіт;

проведенні випробовування піротехнічного обладнання та техніки, які використовується під час виконання піротехнічних робіт та очищення місцевості від ВНП;

роботах із санітарної обробки населення, спеціальної обробки техніки та іншого майна, знезаражування, демеркуризації будівель, споруд і територій;

локалізації та ліквідації лісових і торф’яних пожеж;

підриві льодових заторів, які загрожують гідротехнічним спорудам, під час весняного льодоходу;

локалізації аварій на нафтогазових, енергетичних, водопровідних, каналізаційних і технологічнихмережах;

перевезенні інженерної та іншої спеціальної техніки під час проведення аварійно-рятувальних робіт і ліквідації НС;

проведенні інженерної розвідки маршрутів, осередків ураження, розчищенні завалів, прокладанні й утриманні шляхів;

утворенні огороджувальних протипожежних смуг;

механізації робіт із будівництва споруд і сховищ;

проведенні розвідки джерел води, бурінні свердловин, лабораторному аналізі води, очистці забрудненої води та обладнанні пунктів водопостачання;

проведенні експресного лабораторного аналізу проб ґрунту, повітря та води на вміст небезпечних хімічних речовин, спектрометричного аналізу радіоактивних речовин;

поводженні (збиранні, транспортуванні та нейтралізації) з небезпечними відходами;

проведенні спеціальних заходів із нейтралізації небезпечних хімічних речовин на ділянках місцевості, доріг і споруд;

проведенні підводно-вибухових, підводно-пошукових і підводно-технічних робіт, обстежень гідроспоруд та затоплених об’єктів, місць масового відпочинку людей;

підйомі предметів з дна водних акваторій;

підготовці рішень з питань створення, розміщення, визначення обсягів матеріальних резервів для ліквідації наслідків НС;

міжнародному співробітництві.

 

6. Порядок організації чергування, проведення аварійно-рятувальних робіт

6.1. Розпорядок дня, підпорядкованість і відносини в підрозділах визначаються та затверджуються начальником МРЦ ШР ДСНС України.

6.2. У підрозділах МРЦ ШР ДСНС України організовується цілодобове чергування.

6.3. Сили та засоби МРЦ ШР ДСНС України залучаються до проведення аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків НС та інших завдань у порядку, визначеному чинним законодавством.

6.4. Порядок організації та проведення підрозділами МРЦ ШР ДСНС України аварійно-рятувальних робіт визначається чинним законодавством.

6.5. Зони відповідальності МРЦ ШР ДСНС України визначаються наказами ДСНС.

Безпосереднє керівництво підрозділами МРЦ ШР ДСНС України під час ліквідації наслідків НС здійснює керівник рятувальних робіт – особа, яка прибула на місце події і має допуск до керівництва зазначеними роботами, якщо інше не встановлено нормативними актами.

 

7. Майно МРЦ ШР ДСНС України та фінансування

7.1. Майно МРЦ ШР ДСНС України становить закріплені за ним матеріальні цінності, одержані в установленому порядку.

7.2. Майно МРЦ ШР ДСНС України є державною власністю і закріплене за ним на праві оперативного управління. МРЦ ШР ДСНС України використовує закріплене за ним майно лише за його цільовим та функціональним призначенням. Облік, інвентаризація, зберігання, списання, використання та передача майна здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства. Доходи або майно МРЦ ШР ДСНС України не підлягають розподілу та не можуть бути використані з метою одержання вигоди.

7.3. Доходи МРЦ ШР ДСНС України використовуються виключно для фінансування видатків на утримання МРЦ ШР ДСНС України, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

7.4. Джерелами формування майна МРЦ ШР ДСНС України є майно:

передане від ДСНС та інших підрозділів ДСНС;

придбане за рахунок коштів загального та спеціального фондів державного бюджету;

придбане за рахунок коштів місцевих бюджетів на виконання окремих програм;

придбане за рахунок коштів, отриманих як відшкодування витрат за проведення окремих аварійно-рятувальних робіт;

отримане за рахунок добровільних пожертвувань юридичних та фізичних осіб;

отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

7.5. Джерелами фінансування МРЦ ШР ДСНС України є:

асигнування Державного бюджету;

кошти місцевого бюджету на виконання заходів місцевих програм;

кошти, одержані в установленому порядку від плати за постійне обов’язкове обслуговування на договірній основі, надані платні послуги, виконані роботи;

кошти, отримані за рахунок добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб;

інші надходження, не заборонені чинним законодавством.

7.6. Бюджетні кошти використовуються у порядку, визначеному бюджетним законодавством.

7.7. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу та оплата праці працівників МРЦ ШР ДСНС України здійснюються відповідно до чинного законодавства.

7.8. МРЦ ШР ДСНС України здійснює користування землею та природними ресурсами згідно з чинним законодавством.

7.9. Земельні ділянки, на яких розміщуються будівлі та споруди МРЦ ШР ДСНС України, надаються йому у порядку, встановленому законодавством України, і також є державною власністю.

7.10. Збитки, завдані МРЦ ШР ДСНС України у результаті порушення його майнових прав фізичними та юридичними особами, відшкодовуються в установленому порядку.

7.11. Транспортні засоби МРЦ ШР ДСНС України з кольорографічними позначеннями, світловою та звуковою сигналізацією (за наявності спеціальних дозволів) належать до категорії оперативно-рятувальних транспортних засобів.

 

8. Управління (керівництво) МРЦ ШР ДСНС України

8.1. Управління (керівництво) МРЦ ШР ДСНС України безпосередньо здійснює начальник МРЦ ШР ДСНС України.

8.2. Начальник МРЦ ШР ДСНС України призначається та звільняється з посади наказом ДСНС.

8.3. Начальник МРЦ ШР ДСНС України може мати чотирьох заступників, зокрема одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади наказом ДСНС за поданням начальника МРЦ ШР ДСНС України. Кількість заступників начальника МРЦ ШР ДСНС України може змінюватися залежно від штатної чисельності МРЦ ШР ДСНС України.

8.4. На час відсутності начальника МРЦ ШР ДСНС України (відрядження, відпустка, хвороба тощо) його обов’язки виконує за рішенням начальника МРЦ ШР ДСНС України один із заступників.

8.5. Начальник МРЦ ШР ДСНС України забезпечує діяльність, належний рівень готовності до проведення пожежних, пошукових, аварійно-рятувальних, аварійно-відновлювальних та запобіжно-профілактичних робіт, ліквідації наслідків НС, ефективне використання і збереження закріпленого за МРЦ ШР ДСНС України державного майна, збереження життя та здоров’я підлеглого особового складу.

8.6. Начальник МРЦ ШР ДСНС України представляє інтереси центру в органах виконавчої влади, діє від імені МРЦ ШР ДСНС України у відносинах з юридичними, фізичними особами та підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності.

8.7. Начальник МРЦ ШР ДСНС України відповідає за:

виконання покладених завдань і функцій відповідно до законодавства та нормативних актів ДСНС;

підбір, розстановку і закріплення, професійну підготовку, морально-психологічний стан, готовність до виконання покладених завдань, суворе дотримання дисципліни, антикорупційного законодавства особовим складом;

підготовку пропозицій щодо організаційної структури, штату, оптимізації, реорганізації або ліквідації МРЦ ШР ДСНС України;

організацію роботи та несення служби особовим складом МРЦ ШР  ДСНС України відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту;

забезпечення належних умов особовому складу МРЦ ШР ДСНС України для виконання функціональних обов’язків і здійснення контролю за дотриманням розпорядку дня, додержанням форми одягу та порядку в службово-побутових приміщеннях особового складу;

забезпечення виконання заходів безпеки праці під час несення служби, виконання пошукових, аварійно-рятувальних, спеціальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС, навчання з охорони праці, дотримання законодавства про охорону праці;

організацію зберігання, обслуговування та підтримання належного стану майна, техніки, матеріально-технічних засобів і запасів МРЦ ШР ДСНС України відповідно до законодавства, здійснення правочинів у межах повноважень;

організацію та здійснення попереднього і поточного внутрішнього фінансового контролю, розгляд матеріалів контрольних заходів і відповідно до чинного законодавства вжиття заходів щодо усунення виявлених недоліків;

належне реагування на прояви порушень антикорупційного законодавства;

організацію матеріально-технічного забезпечення МРЦ ШР ДСНС України шляхом накопичення, збереження та раціонального й доцільного використання техніки та майна, що йому належать на праві оперативного управління;

збереження інформації про державну та службову таємницю, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків;

контроль та створення умов для належного зберігання майна, цільове та ефективне використання фінансів, матеріальних (нематеріальних), інформаційних і трудових ресурсів;

розроблення кошторису та подання його на затвердження до ДСНС, організацію його виконання, а також контроль за правильним і економним витраченням бюджетних коштів і матеріальних ресурсів, додержанням фінансової розрахункової дисципліни та своєчасним поданням бухгалтерської і статистичної звітності. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису;

створення необхідних умов для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечення неухильного виконання всіма підрозділами і працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог керівника бухгалтерської служби щодо дотримання порядку оформлення та надання для обліку первинних документів;

організацію складання та подання фінансової й бюджетної звітності відповідно до чинного законодавства та забезпечує збереження оброблених первинних документів, регістрів і звітності протягом установленого терміну, але не менше ніж 3 роки;

організацію та забезпечення складання проекту кошторису на плановий і наступний за плановим два бюджетні періоди та подає їх до ДСНС.

8.8. Начальник МРЦ ШР ДСНС України має право:

приймати на службу, укладати та розривати контракти з особами  рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту;

присвоювати чергові спеціальні звання особам рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту;

порушувати клопотання перед Головою ДСНС про прийом на службу, призначення на посади та звільнення з посад осіб середнього та старшого начальницького складу служби цивільного захисту, присвоєння чергових спеціальних звань особам середнього та старшого начальницького складу служби цивільного захисту;

укладати та розривати трудові угоди з працівниками МРЦ ШР ДСНС України;

застосовувати заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до вимог чинного законодавства та в межах повноважень, крім заступників начальника МРЦ ШР ДСНС України;

порушувати клопотання перед ДСНС про нагородження підпорядкованого особового складу державними нагородами, заохочувальними відзнаками ДСНС тощо;

здійснювати розподіл повноважень між заступниками, затверджувати положення про структурні підрозділи МРЦ ШР ДСНС України, інструкції, плани, акти;

встановлювати посадові оклади, додаткові види грошового забезпечення й надбавки в межах мінімального і максимального розміру, всі види доплат, премій і матеріальної допомоги особовому складу МРЦ ШР ДСНС України з урахуванням вимог чинного законодавства;

надавати всі види відпусток, передбачених законодавством, особовому складу;

укладати договори (господарські, матеріальної відповідальності тощо) та відповідні контракти; видавати накази, вказівки, доручення, які є обов’язковими для виконання підлеглим особовим складом, організовувати та контролювати їх виконання;

представляти інтереси МРЦ ШР ДСНС України в державних органах влади, органах місцевого самоврядування та в суді, установах, організаціях, на підприємствах особисто або давати на це доручення підлеглому особовому складу;

виїжджати на місця аварій і стихійного лиха відповідно до встановленого порядку, керувати роботою особового складу з їх ліквідації;

зупиняти аварійно-рятувальні роботи, якщо виникла підвищена загроза життю рятувальників та інших осіб, які беруть участь у ліквідації НС;

проводити огляд, планові та раптові перевірки наявності, стану збереження і правильного використання техніки, пального, інших матеріальних цінностей, їх готовності до дій за призначенням;

виконувати інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

 

9. Порядок комплектування, соціальні права та гарантії працівників МРЦ ШР ДСНС України

9.1. Працівники МРЦ ШР ДСНС України реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору. Посади працівників, віднесені до категорії рятувальників відповідно до чинного законодавства, комплектуються на контрактній основі. Контракт укладається відповідно до норм Кодексу цивільного захисту України за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

9.2. Трудові відносини, особливості праці та відпочинку працівників  МРЦ ШР ДСНС України регулюються законодавством України про працю та Колективним договором, укладеним відповідно до чинного законодавства.

9.3. На працівників МРЦ ШР ДСНС України поширюються усі  обов’язки, права, пільги, компенсації та соціальні гарантії. Оплата праці працівників здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством, наказами ДСНС. Встановлення надбавок, доплат та преміювання працівників здійснюється тільки в межах видатків, передбачених кошторисом.

9.4. Соціальні потреби, покращення умов праці, життя і здоров’я працівників МРЦ ШР ДСНС України та членів їхніх сімей вирішуються начальником МРЦ ШР ДСНС України відповідно до чинного законодавства в межах видатків, передбачених кошторисом.

9.5. Мінімальна заробітна плата не може бути нижчою за рівень мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством України.

9.6. Правові та соціальні гарантії працівникам, пенсіонерам з числа працівників, зокрема особам з інвалідністю, забезпечуються згідно із законодавством.

9.7. Тривалість робочого часу і відпочинку працівників у період між пожежно-рятувальними, пошуковими та аварійними роботами, а також під час виконання у разі їх залучення до цих робіт регламентується трудовим розпорядком дня.

9.8. Інтереси працівників у разі створення представляє профспілковий комітет первинної організації профспілки.

 

10. Ліквідація і реорганізація МРЦ ШР ДСНС України

10.1. Припинення діяльності МРЦ ШР ДСНС України здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за рішенням ДСНС чи її правонаступника, або за рішенням суду.

10.2. Припинення МРЦ ШР ДСНС України проводиться відповідно до вимог Господарського та Цивільного кодексів України, Законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про управління об’єктами державної власності».

10.3. У разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення МРЦ ШР ДСНС України активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховуються до доходу бюджету.

 

11. Порядок внесення змін до Статуту

Внесення змін та доповнень до цього Статуту здійснюється ДСНС.

 

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій                                                                                                                                                                                                                                   М. Чечоткін